Muziekkorps Euphonia
webmastertheo@muziekkorpseuphonia.nl

Het dertig jarig bestaan in 1979 werd werkelijk een evenement, waarbij de gehele gemeenschap heeft meegefeest.
Dat was al te merken tijdens de indrukwekkende eucharistieviering, waarmee het jubileum op vrijdagavond werd ingezet.
Tijdens de daaropvolgende receptie was de feesttent vóór het gemeenschapshuis overvol.
Daar presenteerde het korps zich in zijn nieuwe uitmonstering: donkerblauw kostuum met witte vesten, bestuursleden met blauwe vesten en drumband met zwarte pantalon, rode jacks en zwarte epauletten.

De zaterdag stond in het teken van een brabantse bruiloft. Een kleurrijke en humoristische bruiloftsstoet met oude boerenkarren trok door Zesgehuchten. En mede dankzij de medewerking van de toneelvereniging "Roomsch Toneel" vond in de feesttent een huwelijksvoltrekking en bruiloftsmaal plaats.
Alle zogenaamde aanschuifkaarten waren ruim tevoren verkocht.
De zaterdagavond en zondag was gevuld met muziek. Tot en met het sluitingsbal op zondagavond puilde de tent uit en tenslotte moest het podium worden afgebroken om de dorstigen een laatste drankje te verstrekken uit de daaronder staande kratten bier.

Het muziekkorps is sedert de jaren 1980 aanzienlijk verjongd. Vele jeugdige muzikanten wisten de weg naar het korps te vinden.
in 1980 neemt de heer J.Manders afscheid als lid van
het bestuur in verband met zijn verhuizing. De heer P.Nuijts treedt vervolgens aan als bestuurslid.
In 1981 viert het muziekkorps het 25 jarig dirigentschap van de heer A.v.d.Hurk en het daarop volgende jaar wordt afscheid genomen van deze dirigent, die Euphonia zovele jaren heeft geleid.

Eerst voor een proefjaar , maar daarna definitief komt de heer Dick Koster als dirigent naar Euphonia. Met zijn jeugdig enthousiasme en met een geheel nieuw repertoire begint Euphonia aan een nieuwe muzikale periode. Het korps telde op dat moment ruim 60 leden en de drumband 25.
In datzelfde jaar behaalt de Drumband een eerste prijs op een concours en voorts een derde plaats op de Brabantse Kampioenschappen. In het Belgische hamont wordt op het concours het hoogste aantal punten van alle deelnemers behaald.
In 1983 vierde de drumband zijn 25 jarig bestaan en kon in die periode al terugzien op een glorievol verleden.

zevende lustrum(35 jarig bestaan)
Ook de feestviering in 1984 werd een groot succes. Na de eucharistieviering op vrijdagavond bevolkten velen de feesttent voor het gemeenschapshuis, waar een zeer geanimeerde receptie plaatsvond.
Zaterdag namen honderden kinderen deel aan de kinderspelen en 's-middags trok er onder grote belangstelling een bourgondische optocht door Zesgehuchten en velen zaten aan aan de daaropvolgende maaltijd. Verder met veel muziek op zaterdagavond en zondag met een goed gevulde zaal besloten de festiviteiten.
Ook werd dit jaar deelgenomen aan een bondsconcours te Heeze, waar in de afd. uitmuntendheid een ruime eerste prijs werd behaald.
Ook de drumband heeft dat jaar weer succes en promoveert naar de eerste divisie.

 

In 1985 neemt na 25 jaar lidmaatschap de heer G.v.d.Hurk afscheid als penningmeester van de vereniging.
Hij wordt benoemd tot ere-bestuurslid. De heer P.Nuijts neemt het penningmeesterschap van hen over en de heer W.v.d.Sande wordt benoemd tot tweede secretaris. in 1986 wordt het bestuur aangevuld door de komst vande heer C.Brouwers.
In dat jaar ook neemt de drumband na het behalen van een eerste prijs in de eerste divisie deel aan de Brabantse Kampioenschappen en behaalt daar de tweede plaats.
In datzelfde jaar 1986 vierde de blaaskapel "De Vlerken"zijn 25-jarig bestaan.In deze 25 jaren heeft deze kapel veel bijgedragen aan de goede beeldvorming van de totale vereniging vanwege zijn regelmatige optreden voor zieken en bejaarden.
Daarvoor werd de kapel in 1991 gehuldigd voor het 25 jaar hofkapel zijn bij de Werkgroep Bejaarden,Zieken en Gehandicapten.
Daarom ook kreeg de kapel van de gemeente Geldrop de prestatiepenning toegekend.
In 1988 geeft Euphonia een galaconcert bij gelegenheid vanhet 100-jarig bestaan van de zustervereniging G.M.C en in dat jaar wordt er ook een voortreffelijk concert gegeven in Dendermonde en tenslotte in het najaar tezamen met St.Nicasius uit Heeze in herberg 't Hout.
De drumband behaalt weer een eerste prijs, ditmaal in Budel en een goed resultaat bij de Brabantse kampioenschappen.

achtste lustrum(40 jarig bestaan)
In 1989 vierde het korps zijn 40-jarig bestaan. Het was een vuurdoop voor het pas geopende gemeenschapshuis. Drie dagen lang was er een bruisend feest. hoogtepunt was de historische optocht, die zaterdag door Zesgehuchten trok.
Muzikaal hoogtepunt was de Eucharistieviering op Zondag, waar Euphonia tesamen met het geldrops Mannenkoor en het Zesgehuchtens mannen- en dameskoor die Deutsche Messe van Schubert opvoerden.
Zoals bovenvermeld vindt in 1989 ook de opening plaats van het Gemeenschapshuis Zesgehuchten op de plaats waar het zich nu nog bevindt. Euphonia krijgt voor de repetities e.d. tegen huur de beschikking over de grote zaal.

In 1990 nam het muziekkorps deel aan het bondsconcours te Veldhoven. Het korpd behaalde een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid. In dit jaar en het daaropvolgende jaar heeft Euphonia bijna 100 leden (om wel te zijn 96). Met succes werd deelgenomen aan het muziekfestijn van de Geldropse muziekverenigingen in de sporthal Coevering.
In 1991 werd het 30 jaar bestaan van zowel drumband als de blaaskapel met een gemeenschappelijk feest gevierd. Eenerzijds met een drumbandfestival en anderzijds met een blaaskapellenfestival.
In 1992 behaalt de drumband weer een eerste prijs in Goirle, dit keer in de tweede divisie. Enkele punten meer zou promotie betekend hebben.
In 1993 kwamen de vereniging twee markante personen te ontvallen, t.w. de dirigent, de heer Dick koster en het erelid en medeoprichter, de heer D.van hemert.
In augustus 1993 trad de heer Harold Lenssen aan als nieuwe dirigent van het korps. Ook hij wist met zijn jeugdig elan en kennis het korps snel te motiveren.
In dat jaar ook werd met een speciaal concert onder dank afscheid genomen van de heer Fr.Coolen als instructeur van de drumband.
De heer Th.Peeters, lid van de vereniging, werd vervolgens als instructeur benoemd.

 

negende lustrum(45 jarig bestaan)
In 1994 werd dit jubileum gevierd in het gemeenschapshuis Zesgehuchten.
Ook dit feest werd aangevangen met een geanimeerde receptie. Op zaterdag trok er weer een boerenbriuiloftsstoet door Zesgehuchten en was ook de daaropvolgende maaltijd en feestavond een groot succes. Samen met het kerkkoor verzorgde Euphonia op zondag  de eucharistieviering met de Missa Simplex.
Een blaaskapellenfestival zorgde voor de nodige muziek op zondag in een goed gevulde zaal van het gemeenschapshuis.
In 1994 kwam de heer W.v.d.Sande, bestuurslid en tweede secretaris plotseling te overlijden.
Het bestuur werd aangevuld met mej. R.v.d.Plas en de heer Fr.Schellens. Door het instellen van nieuwe adviescommissies voor het bestuur werd getracht aan een meer democratische vorm van besturen gestalte te geven.
In 1994 werd door Euphonia mede kleur gegeven aan de festiviteiten rondom het 50- jarig bevrijdingsfeest in de gemeenschap Geldrop. En in 1996 werd deelgenomen aan de festiviteiten "Geldrop Cultureel", waarvan het de bedoeling is, dat deze festiviteiten jaarlijks terugkeren.

In 1996 werd de in dat jaar gerealiseerde aparte repetitieruimte en peuterspeelzaal in het gemeenschapshuis Zesgehugten officieel geopend. En daarmee komt voorlopig een einde aan de omzwervingen, die vanaf 1949, dus vansf de oprichting van de vereniging aan het muziekkorps de volgende repetitieruimten verschaften:
- Boven de zolder van de toenmalige meisjesschool op Zesgehuchten;
- In het toenmalige gebouw van de boerenbond aan de Eindhovenseweg;
- In het gymlokaal van de jongensschool;
- in een klaslokaal van de St.jozefschool;
- IN de boerdrij van harrie Bakermans, Hoog geldrop;
- In het café Jan van bommel Wapenbord;
- In het café van janus Geeven, Rielsedijk;
- In café Toemen, Hoog Geldrop;
- weer maar eens naar de meisjesschool;
- In het voormalige gemeenschapshuis Zesgehuchten, waar      nu de basisschool staat;
- In het K.A.J gebouw, in Braakhuizen;
- vanaf 1989 in het gemeenschapshuis Zesgehuchten;
- Sedert 1996 in de speciale repetitieruimte van het gemeenschapshuis

In 1996 en ook in 1997 is naast de heer Th.Peeters ook de heer A.Couwenhoven verbonden aan de drumband om deze groep op een hoger plan te brengen en om te vormen tot een percussiegroep.
In dit jaar werd bovendien aandacht besteed aan het 35 jarig bestaan van de drumband en de Blaaskapel "De Vlerken".

 

geschiedenis over het 50 jarig bestaan en verder zit nog in de pen

 

Terug