Muziekkorps Euphonia
webmastertheo@muziekkorpseuphonia.nl
Het feit, dat het muziekkorps 15 jaar bestond werd gevierd met een vierdaags feest van vrijdag 28 mei tot en met maandag 31 mei 1965.
De feestelijkheden voltrokken zich in een grote feesttent achter het café van Bommel.
De festiviteiten werden geopend door burgemeester Van Lanschot, waarna de overdracht van de nieuwe uniformen door het comité "uniformering Euphonia" plaatsvond.
Met veel muziek door diverse muziekkorpsen werden de feestdagen gevuld.
Tot dan was Euphonia in de afdeling uitmuntendheid het laatste korps dat nog onvoldoende geüniformeerd was.
Euphonia had al diverse diverse acties ondernomen om gelden voor haar uniformen te verwerven zoals eerder genoemde acties.
Daarbij kwam ook nog een actie van plukken en verkopen van kersen, hetgeen mogelijk was gemaakt door de fam. De Roo, die daarvoor haar boomgaard ter beschikking stelde.
Daarnaast zorgde voornoemd comité voor de resterende middelen, zodat voor 30 leden van het korps en de 16 leden van de drumband uniformen konden worden besteld.
De kleur van het uniform van het korps was donkerblauw, evenals de uniformpet, die daarbij nog een witte hoes heeft.
De drumband werd uitgemonsterd met een grijze broek met blauwe cape en franse pet.
De versieringen werden aan de sobere kant gehouden.

Ook de drumband begon succes te behalen.
Een eerste prijs in de derde afdeling in 1965 en een herhaling hiervan in 1966, het jaar waarin de voettunnel naar de Beekweide met veel muziek, maar vooral met veel tromgeroffel, werd opengesteld.
Bekend is het verhaal dat bij het eerste bondsconcours in Deurne een van de dames van de drumbandleden ónder het doek van de jurytent was gekropen om voortijdig de uitslag te kunnen bemachtigen.

Het jaar 1968 verdient vermelding vanwege een eerste prijs voor het korps in de afdeling uitmuntendheid tijdens het bondsconcours in Kerkdriel.
De drumband oogste in 1970 lof en promoveerde naar de tweede afdeling.

Vanaf 1970 komen in het kader van de jumelage de eerst contacten tot stand met de Franse gemeente st.Cyr L'Ecole via een bezoek van de blaaskapel "de Vlerken" bij de installatie van deze jumelage.
Opvallend was de belangstelling van de Fransen voor de uitmonstering van onze, toen nog, boerenkapel.
Vele kielen, zakdoeken, petten en klompen zijn in St.Cyr L'Ecole achtergebleven.
Opvallend was nog meer de wijze, waarop de leden van de kapel zich met hun gastgezinnen "verstonden".
In 1973 gaat het gehele korps naar St.Cyr L'Ecole om daar een weekend door te brengen en een concert te verzorgen.
 
In 1973 voegt ook de drumband een fantastisch succes toe aan de zegereeks door met een eerste prijs en wimpel te promoveren naar de eerste afdeling.
In datzelfde jaar werd de heer G.v.d. Hurk penningmeester van Euphonia en vond de intrek plaats in de repetitieruimte van het toenmalige gemeenschapshuis , waar nu de basisschool St.Jozef is.
Aan de totstandkoming van die repetitieruimte hebben diverse leden van de vereniging vele wekzaamheden verricht.
HET VIJFENTWINTIGJARIG BESTAAN
Het jaar 1974 is het jaar van het zilveren jubileum. Dat jaar wordt het feest intern gevierd. Deze interne viering wordt opgeluisterd door de overhandiging van de wimpel aan de drumband door de federatievoorzitter. Dezelfde drumband presteert het in dit jubileumjaar om onder leiding van W.Mulder het landskampioenschap in kerkrade te behalen en bovendien de gouden wisselbeker van de K.A.J. mee naar huis te brengen. Een mooier geschenk aan het jubilerend korps was nauwelijks denkbaar.

Naast de uitbreiding van het korps en de drumband kreeg ook het bestuur bestaande uit P.v.Straten(voorzitter), A.Seijkens(secretaris), N.v.d.Hurk(penningmeester) en J.Klomp meer dynamiek door de toetreding van de heren J.Manders, W.vd.Sande en L.Vloemans.
Met een geweldig feestprogramma werd in 1975 kleur gegeven aan de externe viering van het 25- jarig bestaan van het muziekkorps.

In 1977 trad P.v.Straten terug als voorzitter en werd hij door de vereniging benoemd tot erevoorzitter, omdat hij zich vanaf de oprichting op een geweldige wijze heeft ingezet voor de vereniging. Als voorzitter wed hij opgevolgd door A.Seijkens. L.Vloemans werd vanaf dat moment secretaris.

De drumband behaalde ook in de daaropvolgende jaren vele fraaie prijzen. In 1978 en volgende jaren begon zich een vernieuwing binnen deze goep door te zetten. Met vereende krachten en onder de bezielende leiding van F.Coolen werd gewerkt aan kwaliteitsverbetering, hetgeen weer heeft geleid tot een drumband op het niveau van de eerste divisie.

In dit jaar vonden de eerste contacten plaats met de Belgische zustergemeente Dendermonde via een deelname aan het bloemencorso te St.Gilles. Tevoren had de vereniging onder leiding van diverse gidsen kennis gemaakt met het fraaie centrum van dendermonde.

 

TerugVerder